නිවිති නිසා පිළිකාවන් ඇතිවන්නේ මෙහෙමයි-. Here is how spinach causes cancer

විශ්මිත සෞඛ්‍යය ප්‍රතිලාභ වලින් පොහොසත් ආහාරයක් වීම නිසා. නමුත් ඔබ මෙම වරද සිදුකරොත් නිවිති පිලිකාකාරකාක් බවට පත්වෙනවා. විශේෂඥයින් පවසන පරිදි නිවිති අනුභව කරන සෑම කෙනෙක්ම මේ පිළිබඳව දැන සිටිය යුතුයි. එසේ නොවුනොත් සිදුවන්නේ මුළු පවුලම අනතුරට පත්වීමයි.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »