පිරිමි ලිගුව ලොකු කරන විශ්මිත පළතුරලිගුව කුඩා වීම නිසා බොහෝ පිරිමින් මනසින් පීඩා විදිනවා’ අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ පිරිමි ලිගුව ලොකු කරගන්න හොද කෑමක් ගැන’ ඒ ¥රියන්’ බොහෝ දෙනෙක් ¥රියන් කෑමට ප්රියතාවක් දක්වනවා’ නමුත් ඒහි ඇති දුගන්ධය නිසා තවත් සමහරක් අය අප්රිය කරයි’ හොදින් කහ පැහැවන තෙක් ඉදුනු ¥රියන් දිගු කාලීනව ආහාරයට ගැනීමෙන් පිරිමි ලිගුව දිගු වන බවයි පර්යේෂකයන් පවසන්නේ” ඒසේම කිසිම අතුරු ප්රතිපලයන් නැති බැවින් මෙය ඉතාමත් හොද ස්වභාවික බෙහෙත් බව පැවසිය හැක’ ඒහෙනම් අදම ඔබත් දුරියන් ආහාරයට අරගෙන කතාව ඇත්තද බලන්න

                              


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »