දීපානි-වෙල්ගම-නයනා හුටපටයෙන් පසු නයනාගේ සැලුන් එකට ප්‍රහාරයක්

පසුගියදා කලා ලෝකයේ මහත් ආන්දෝලනයක් ගෙනදුන් පුවතක් වූයේ අමිල අබේසේකර හා ව්‍යාපාරික කාන්තාවක් වූ දීපානි සමරසිංහගේ හුටපටයකට ඇමති වෙල්ගම හා නයනා කුමාරිද ඈඳුණු පුවතකි.                               
                                                                  b;srsh fu;kska'''


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »