නදීෂා හා ගයේෂා චන්දික වෙනුවෙන් රණ්ඩු කලාද ?

 
පසුගිය සතියේ මව්බිම පුවත්පතේ හදගැස්ම අතිරේකයේ පුවතක් පලවිය. එයින් කියවුනේ දෙරණ කලා ගමේ අවුරුදු උත්සවයේ සිදුවූ සිදුවීමක් පිලිබඳවය. 

               ;j lshjkak>>>

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »